Butlletí de Martínez Assessors Gener – Febrer núm. 207

Sumari:

Mesures en matèria tributàriacadastral i de Seguretat Social

Impost sobre les emissions dediòxid de carboni

Mesures provisionals de cotització a la Seguretat Social 2020

Revalorització i mantenimentde les pensions i prestacionspúbliques de la Seguretat Social

Acord govern de la Generalitatde Catalunya-En comú Podem

Ajuts actuacions eficiència energètica a PYME i gran empresa a Catalunya

Ordre APA/1189/2010

Guia per a que la PYME consegueixi contractes públics

Les trucades perdudes en casosde violència de genère són delicte

Les dades del GPS del vehicle utilitzat no serveixen com a prova del registre horari

El salari mínim puja fins als 950 €

Nova prestació per als autònomsque pateixen un accident laboral

Novetats al lloc de realització dels lliuraments intracomunitarisde béns el 2020