EL BUTLLETÍ 209 DE MARTÍNEZ ASSESSORS

SUMARI

**El teletreball ha arribat
per quedar-se**

**Informació sobre tenir
anticossos de la COVID-19
per a l’oferta i recerca
d’ocupació**

**COVID-19. Pautes i
recomanacions sanitàries
per a exercis l’activitat
comercial**

**Mesures socials de
reactivació de l’ocupació i
protecció del treball autònom
i de competitivitat del
sector industrial**

**Les puntes del
Delta de l’Ebre**

**Jurisprudència**

**Calendari del
contribuent per al
mes de setembre**

EL BUTLLETÍ 209 DE MARTÍNEZ ASSESSORS