El Butlletí 210 – Martínez Assessors

**El Tribunal Suprem fixa criteri
sobre la durada dels procediments
d’inspecció tributària quan hi
ha entrada autoritzada a domicili** P2

**El Govern prepara nous i més
grans incentius per retardar
voluntàriament la jubilació** P3

**ERTE per COVID-19: la comunicació
als afectats per mail és idònia
donades les circumstàncies 4
w Derogació de l’acomiadament
objectiu per faltes d’assitència
al treball** P5

**Els assessors fiscals estaran
obligats a informar sobre
estratègies de planificació
fiscal agresiva** P6

**Per a la residència fiscal,
compta el temps d’estància
durant l’estat d’alarma?** P8

**Els professionals poden
deduir-se la despesa dels
patinets elèctrics per a
assumptes laborals** P8

**Història del Celler
Cooperatiu de Gandesa** P9

**Jurisprudència** P10

**Calendari del contribuent
per al mes de novembre** P11

**El Butlletí**